khối Schengen

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như trên biển đối với Bulgaria và Romania vào ngày 30/12/2023.

Người Việt tại châu Âu chia sẻ cách đi lại và mua sắm hiệu quả

Anh Nguyễn Tất Thịnh, một người Việt tại châu Âu,

Lợi ích Visa Schengen

[Quốc tịch Châu Âu] – Khối Schengen được xem là một

3/3
Quảng cáo X