thường trú Đức

https://immgroup.com/quoc-tich-va-thuong-tru-nhan-chau-au/thuong-tru-nhan-duc/

Quyền thường trú nhân Đức mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư: phát triển kinh doanh, tận hưởng các quyền lợi và tiện ích xã hội của một công dân Đức, đặc biệt có quyền tự do đi lại trong nước Đức và cả quốc tế.

Mặc dù Đức không có chương trình đầu tư định cư chính thức, nhưng nhà đầu tư có thể sử dụng hình thức Self-employment (tự thực hiện kinh doanh tại Đức) theo Điều 21 của Đạo luật cư trú Đức để có cơ hội nhận quyền tạm trú và sau đó xin lên thường trú nhân Đức. Qua thời gian, nhà đầu tư cũng có thể xin lên quốc tịch Đức, mở ra nhiều cơ hội và lợi ích quốc tế cho gia đình.

1/1
Quảng cáo X