Bồ Đào Nha gỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại do COVID-19