Thường trú nhân Bồ Đào Nha

CƠ HỘI NỘP HỒ SƠ ĐẦU TƯ LẤY GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA VÀO CUỐI THÁNG 62023

Bản thảo cuối cùng của dự luật chấm dứt chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha vừa được  chính phủ Bồ Đào Nha công bố. Theo đó, chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha sẽ kéo dài đến cuối tháng 6, cơ hội cho các nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ châm nhất vào giữa tháng 5.

Chính phủ Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc đóng cửa chương trình đầu tư lấy Golden Visa vào năm 2024
Đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha, sở hữu căn hộ biểu tượng của thành phố Benavente
Sau quý 3 năm 2022 Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha đã vượt mức cả năm 2021

[quoctichchauau.com] – Theo Sở Di trú Bồ Đào Nha, đã

Vì sao Golden Visa Bồ Đào Nha thu hút người nước ngoài định cư

Sở hữu Golden Visa Bồ Đào Nha, nhà đầu tư và cả

Lý do nên đầu tư định cư Bồ Đào Nha - tự do đi lại châu Âu thuận tiện cho cả gia đình
Làn sóng lấy Golden Visa của nhà đầu tư Mỹ

Số nhà đầu tư Mỹ lấy Golden Visa Bồ Đào Nha đã

10/74
Quảng cáo X