đầu tư định cư Úc

Nhà đầu tư Việt còn những lựa chọn nào khi Úc đóng cửa chương trình đầu tư định cư

Vừa qua, Chính phủ Úc đã công bố thông tin chương trình đầu tư định cư Úc diện doanh nhân (visa 188) sẽ kết thúc từ tháng 7/2024. Liệu nhà đầu tư còn lựa chọn nào khác?

Visa Waiver Program

Chương trình miễn thị thực của Mỹ (Visa Waiver Program) cho

Chương trình miễn thị thực của Mỹ (Visa Waiver Program) cho

3/3
Quảng cáo X