Định cư châu âu diện đầu tư

Đầu tư định cư châu Âu và cơ hội phát triển cho nhà đầu tư

Đầu tư định cư Châu Âu là quá trình đầu tư vào một quốc gia châu u để có quyền cư trú dài hạn và tận hưởng các lợi ích và quyền lợi xã hội, kinh tế, và văn hóa của khu vực này. Đây là một hình thức đầu tư phổ biến và hấp dẫn cho nhà đầu tư toàn cầu.

Định cư châu Âu ngày càng khó, nhà đầu tư Việt còn những lựa chọn nào để sở hữu Visa định cư châu Âu?

Thời gian còn lại cho những nhà đầu tư lấy quyền thường trú EU hiện không còn nhiều. Song, cơ hội định cư qua những chương trình đầu tư định cư châu Âu ngày một thu hẹp sau nhiều đợt đóng cửa và thắt chặt chính sách.

2/2
Quảng cáo X