Quyền cư trú Đức

Đầu tư định cư Đức - Thủ tục đơn giản với nhiều quyền lợi cho cả gia đình (1)

Đức là quốc gia luôn thuộc top đầu thế giới về các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hoá, tiện ích cuộc sống, chỉ số phát triển con người….Chính vì vậy, đầu tư định cư Đức để lấy thường trú nhân là mong muốn của rất nhiều người đến từ các nước đang phát triển.

https://immgroup.com/quoc-tich-va-thuong-tru-nhan-chau-au/thuong-tru-nhan-duc/

Quyền thường trú nhân Đức mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư: phát triển kinh doanh, tận hưởng các quyền lợi và tiện ích xã hội của một công dân Đức, đặc biệt có quyền tự do đi lại trong nước Đức và cả quốc tế.

Mặc dù Đức không có chương trình đầu tư định cư chính thức, nhưng nhà đầu tư có thể sử dụng hình thức Self-employment (tự thực hiện kinh doanh tại Đức) theo Điều 21 của Đạo luật cư trú Đức để có cơ hội nhận quyền tạm trú và sau đó xin lên thường trú nhân Đức. Qua thời gian, nhà đầu tư cũng có thể xin lên quốc tịch Đức, mở ra nhiều cơ hội và lợi ích quốc tế cho gia đình.

2/2
Quảng cáo X