thường trú nhân Hungary

Chương trình đầu tư định cư Hungary mới có tên gọi là Guest Investor Program (GIP) đã được thủ tướng trình chính phủ Hungary vào cuối năm 2023 trong bản nháp của bộ luật mới về nhập cư. Gần đây nhất chính phủ Hungary đã có những thông báo chính thức về việc triển khai chương trình này.

Hình thức đầu tư vào quỹ bất động sản hay trực tiếp vào bất động sản nhà ở tại Hungary khả năng sẽ là hai hình thức phổ biến và dễ tiếp cận với các nhà đầu tư.

2/2
Quảng cáo X