lấy thường trú nhân Hy Lạp

Trong các lựa chọn đầu tư định cư châu Âu, thường trú nhân Hy Lạp (Golden Visa Hy Lạp) là một trong những chương trình phổ biến, và đem lại nhiều quyền lợi vượt trội nhất cho nhà đầu tư.

Từ tháng 8/2023, để lấy được Golden Visa Hy Lạp nhà đầu tư phải áp dụng 2 mức 250.000 EUR và 500.000 EUR tùy theo mỗi khu vực. Athens Riviera, với lợi thế thỏa mức tối thiểu đầu tư 250.000 EUR và vị trí gần thủ đô, đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

2/2
Quảng cáo X