LẤY GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA VỚI DỰ ÁN KHU CĂN HỘ CAO CẤP Ở TRUNG TÂM PORTO
- Là quốc gia phát triển, an toàn hàng đầu, có hệ thống chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế, với những...
Ireland thuộc top 8 nước phát triển nhất toàn cầu với nền kinh tế vững mạnh và hệ thống giáo dục chất lượng....
nhập quốc tịch Anh Quốc thông qua đầu tư Ireland
Đầu tư lấy quyền cư trú Ireland là một trong những lựa chọn đến quốc tịch châu Âu có thời gian nhanh chóng với...
Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ lấy quyền cư trú Ireland bất cứ khi nào đến hết năm 2020
Vì ảnh hưởng của dịch cúm Corona, chương trình đầu tư lấy quyền cư trú Ireland đã tăng thời hạn tiếp nhận hồ sơ nhằm...
Cơ hội định cư Anh và nhập tịch EU với chương trình đầu tư lấy quyền cư trú dài hạn Ireland
Đa dạng hình thức đầu tư, quy trình thuận tiện, thời gian nhanh chóng, đầu tư lấy quyền cư trú dài hạn Ireland là lựa chọn...