Tin tức

Những lựa chọn lấy Golden Visa châu Âu phổ biến năm 2022 cho cả gia đình

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là những

Tại các thành phố lớn của châu Âu các nhiếp

Sau quý 3 năm 2022 Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha đã vượt mức cả năm 2021

[quoctichchauau.com] – Theo Sở Di trú Bồ Đào Nha, đã

Xu hướng đầu tư định cư - Sở hữu thêm quốc tịch hoặc lấy quyền thường trú nước ngoài

Vì sao đầu tư định cư nước ngoài trở thành một xu

Đồng EURO chưa bằng 1 USD - Cơ hội tốt đầu tư định cư châu Âu

Đồng Euro đang rớt giá hơn bao giờ hết. Nhờ

Giá Bảng Anh xuống thấp

Giá bảng Anh xuống thấp chưa từng thấy so với

đồng USD tăng mạnh

Đồng USD tăng mạnh kỷ lục phần nào gây thiếu

Đầu tư bất động sản nước ngoài sở hữu quốc tịch thứ hai

Đầu tư bất động sản nước ngoài lấy thêm quốc

Làn sóng lấy Golden Visa của nhà đầu tư Mỹ

Số nhà đầu tư Mỹ lấy Golden Visa Bồ Đào Nha đã

Đầu tư mỹ EB-5 và Visa E-2 Con đường lấy thẻ xanh mỹ an toàn và chính thống
20/467