eu

Nathan Hadlock chuyển tới  Lisbon, Bồ Đào Nha với mong

Bạn cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh

Chính phủ Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc đóng cửa chương trình đầu tư lấy Golden Visa vào năm 2024
Thường Trú Nhân Châu Âu

Tại các thành phố lớn của châu Âu các nhiếp

Golden Visa Hy Lạp: Mức đầu tư 500.000 Euro mới chỉ mua được bất động sản tại các thành phố lớn và ngoại ô Athens, từ năm 2023
10/231
Quảng cáo X