Golden visa Bồ Đào Nha

Xu hướng đầu tư định cư nước ngoài các nước Mỹ, Úc, châu Âu của giới siêu giàu Việt Nam

Xu hướng đầu tư định cư nước ngoài ngày càng

Chính phủ Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc đóng cửa chương trình đầu tư lấy Golden Visa vào năm 2024
Đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha, sở hữu căn hộ biểu tượng của thành phố Benavente
Những lựa chọn lấy Golden Visa châu Âu phổ biến năm 2022 cho cả gia đình

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là những

Sau quý 3 năm 2022 Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha đã vượt mức cả năm 2021

[quoctichchauau.com] – Theo Sở Di trú Bồ Đào Nha, đã

Vì sao Golden Visa Bồ Đào Nha thu hút người nước ngoài định cư

Sở hữu Golden Visa Bồ Đào Nha, nhà đầu tư và cả

Lý do nên đầu tư định cư Bồ Đào Nha - tự do đi lại châu Âu thuận tiện cho cả gia đình
10/63