Trang chủ Thường trú nhân Cyprus

Thường trú nhân Cyprus

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN ĐẢO SÍP
Là chương trình đầu tư của Chính phủ đảo Síp (Republic of Cyprus) cho phép nhà đầu tư cùng gia đình có quốc tịch ngoài Khối Liên minh châu Âu cư trú lâu dài tại đảo Síp và có cơ hội nhập tịch, trở thành công dân khối Liên minh châu Âu.

Quảng cáo X
Quảng cáo X