quốc tịch châu âu

Nathan Hadlock chuyển tới  Lisbon, Bồ Đào Nha với mong

Hơn 100 nhà đầu tư lấy quốc tịch Dominica được Resort Secrect Bay trã lãi 1 triệu USD

Resort Secret Bay nổi tiếng vùng Carribean với những  dự

Bạn cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh

Chính phủ Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc đóng cửa chương trình đầu tư lấy Golden Visa vào năm 2024
10/145
Quảng cáo X