Từ năm 2018, đầu tư lấy quốc tịch Síp đã được giới hạn ở mức 700 hồ sơ/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch cúm Corona, Chính phủ Síp đang xem xét tăng hạn mức để có thêm nguồn vốn phục hồi kinh tế sau dịch.  

đầu tư lấy quốc tịch Síp
đầu tư lấy quốc tịch Síp

Cụ thể, đầu tư lấy quốc tịch Síp sẽ có thể tăng hạn mức thêm 700 hồ sơ để lấy nguồn vốn đưa vào quỹ phục hồi kinh tế.

Theo các báo cáo của Síp, để phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, Síp sẽ cần thêm từ 3,6-5 tỷ Euro. Vì vậy, chính quyền Síp đang xác định và tìm kiếm các nguồn tài trợ chưa được tận dụng. Một trong 27 “biện pháp khẩn cấp” theo kế hoạch của Síp bao gồm việc tăng các khoản đầu tư liên quan đến hồ sơ đầu tư lấy quốc tịch Síp hiện đang chờ xét duyệt vì hạn mức quy định.

Các báo cáo gần đây trên các phương tiện truyền thông của Síp cho biết, Chính phủ đang tìm cách tăng tốc độ xử lý hồ sơ. Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc Síp đang xem xét hủy bỏ hạn mức hàng năm. Nhưng hiện chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi.

Chính phủ sẽ đưa ra một bộ quy định mới cho chương trình đầu tư lấy quốc tịch trong cuộc họp quốc hội sau lễ Phục sinh. Quy định mới này sẽ bao gồm các thay đổi liên quan đến việc cấp quốc tịch cho nhà đầu tư.

Khi các quy định mới được phê duyệt, Síp sẽ tiếp tục xét duyệt 700 hồ sơ đang chờ xử lý.  Điều đó đồng nghĩa là hàng trăm người nộp đơn có lịch xét duyệt trong năm 2021 sẽ được xét duyệt hồ sơ sớm trong năm nay. Một số đảng chính trị ủng hộ dự thảo cho biết, họ hy vọng động thái này sẽ giúp Síp thu về thêm 1 tỷ Euro cho nguồn quỹ phục hồi kinh tế.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư lấy quốc tịch Síp