Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian chống dịch Covid-19 và đảm bảo quyền lợi cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ireland, Chính phủ sẽ tự động gia hạn các giấy phép nhập cư Ireland. Các loại được áp dụng gồm giấy phép cư trú và các giấy phép đã được gia hạn trước đó.

Đợt gia hạn này dành cho các loại giấy phép nhập cư Ireland đã được gia hạn trước đó, có ngày hết hạn mới trong khoảng thời gian từ 20/9/2020 đến 19/1/2021. Các giấy phép sẽ được gia hạn đến ngày 20/1/2021.

  • Giấy phép đã gia hạn trước đây:

    Những người có giấy phép đã được gia hạn trước đây theo các đợt tháng 3, tháng 5, tháng 7 và tháng 8 sẽ được gia hạn mới. Nếu ngày hết hạn mới của họ rơi vào khoảng thời gian từ 20/9/2020 đến 19/1/2021.

  • Các hồ sơ gia hạn ở Dublin:

    Cư dân ở Dublin có thể gia hạn giấy phép nhập cư thông qua hệ thống trực tuyến đã được triển khai từ ngày 20/7/2020.

  • Cư dân bên ngoài Dublin:

    Cư dân bên ngoài Dublin cần đặt hẹn trực tiếp với văn phòng đăng ký địa phương để đăng ký lần đầu và gia hạn.

Như vậy, công dân nước ngoài có giấy phép nhập cư Ireland hết hạn sẽ có thể tiếp tục ở lại Ireland đến ngày 20/1/2021, trong lúc không thể nộp đơn xin gia hạn, nhận giấy phép cư trú đã được gia hạn hoặc tham gia cuộc hẹn đăng ký lần đầu.

Đây là lần gia hạn thứ 5 do Chính phủ Ireland thực hiện kể từ tháng 3/2020 nhằm đảm bảo rằng công dân nước ngoài không bị mất tình trạng cư trú. Ireland đã cho phép khách quốc tế nhập cảnh, bao gồm người Việt Nam từ ngày 4/9/2020 với điều kiện cần điền trước đơn đăng ký và tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư lấy quyền cư trú dài hạn Ireland