Lấy quốc tịch Ireland từ đầu tư lấy quyền cư trú là lựa chọn giúp nhà đầu tư nước ngoài có quyền cư trú lâu dài tại Ireland và hướng đến quyền công dân. Tổng thời gian từ khi có quyền cư trú dài hạn Ireland đến khi có quốc tịch khoảng hơn 5 năm. Nhưng ngay từ năm đầu, nhà đầu tư và gia đình đã có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Ireland. Con cái được học miễn phí tại các trường công đến hết THPT.

Ireland thuộc top 8 nước phát triển nhất toàn cầu với nền kinh tế vững mạnh và hệ thống giáo dục chất lượng. Trong các con đường đến quốc tịch châu Âu, Ireland là quốc gia được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Trước khi lấy quốc tịch Ireland, người nước ngoài cần có quyền cư trú. Đầu tư lấy quyền cư trú dài hạn Ireland sẽ giúp nhà đầu tư thỏa điều kiện bước đầu. Sau tối thiểu 5 năm cư trú ở Ireland, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ xin nhập tịch. 

quốc tịch Ireland
Đầu tư lấy quyền cư trú Ireland là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư để hướng đến quốc tịch châu Âu

Đầu tư lấy quyền cư trú dài hạn Ireland 

Đầu tư lấy quyền cư trú Ireland được ban hành vào năm 2012. Có 2 lựa chọn: trao tặng 10,5 tỷ đồng (400.000EUR) hoặc đầu tư 26,2 tỷ đồng (1.000.000EUR) vào các dự án xã hội và duy trì trong 3 năm. Ngoài ra, nhà đầu tư phải chứng minh có tổng tài sản cá nhân ít nhất 2 triệu Euro.

Sau khoảng 8-10 tháng xét duyệt hồ sơ, nhà đầu tư cùng con cái dưới 24 tuổi sẽ có quyền cư trú dài hạn tại Ireland. Sau 2 năm, thẻ cư trú có thể được gia hạn thêm 3 năm. Điều kiện là đương đơn còn duy trì khoản đầu tư, có khả năng tài chính ổn định và có lý lịch tư pháp trong sạch. Sau 5 năm sống ở Ireland với quyền cư trú, có thể nộp hồ sơ xin cấp quốc tịch.

quốc tịch Ireland
Với quốc tịch Ireland, nhà đầu tư và gia đình sẽ có quyền công dân châu Âu

Điều kiện lên quốc tịch Ireland

Để nộp hồ sơ xin nhập tịch, đương đơn cần thỏa các điều kiện cư trú dài hạn tại Ireland:

  • Sống ở Ireland với quyền cư trú trong 5 năm liên tục: Đương đơn có thể rời Ireland dưới 6 tuần trong 4 năm đầu và phải cư trú ở Ireland liên tục 12 tháng trong năm thứ 5 trước khi nộp hồ sơ, hoặc;
  • Sống ở Ireland đủ 5 năm cộng dồn trong tối đa 9 năm: Đương đơn phải cư trú ở Ireland đủ 4 năm cộng dồn trong tối đa 8 năm và cư trú liên tục 12 tháng ở Ireland trong năm thứ 9 trước khi nộp hồ sơ.

Thời gian từ khi nộp đến khi hồ sơ được phê duyệt mất ít nhất 6 tháng. Trong lúc này, nhà đầu tư vẫn cần có quyền cư trú hợp pháp tại Ireland. Vì vậy, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ xin gia hạn thẻ cư trú Ireland sau khi hết hạn. Để được gia hạn, nhà đầu tư cần chứng minh khả năng tài chính ổn định và lý lịch tư pháp trong sạch.

Duy trì quốc tịch Ireland

Sau khi có quốc tịch Ireland, nhà đầu tư sẽ không cần phải lo lắng về các điều kiện duy trì quốc tịch. Nhà đầu tư và gia đình sẽ được tự do sinh sống, học tập, làm việc và hưởng đầy đủ các phúc lợi về y tế, giáo dục… như công dân Ireland; có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định dành cho công dân Ireland.

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY THƯỜNG TRÚ NHÂN IRELAND

quoctichchauau.com theo IMMGroup