Để hỗ trợ cho công dân giữa thời điểm khủng hoảng vì dịch cúm Corona, Chính phủ Ireland đã ban hành các khoản trợ cấp cho người lao động. Trong đó, khoản trợ cấp thất nghiệp Covid-19 của Ireland sẽ dành cho các đối tượng bị mất việc và không được trả lương vì dịch cúm. 

Cũng như các quốc gia khác, Ireland đang thực hiện các biện pháp “cách ly xã hội” để hạn chế sự lây lan của virus Corona. Trong đó, gồm việc thay đổi lịch nhận hồ sơ đầu tư lấy quyền cư trú. Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng đang nỗ lực hỗ trợ người lao động giữa thời điểm thu nhập bị ảnh hưởng.

Ireland ban hành các khoản trợ cấp hỗ trợ người lao động
Ireland ban hành các khoản trợ cấp hỗ trợ người lao động

Các khoản trợ cấp dành cho người lao động

Trợ cấp thất nghiệp Covid-19 là khoản thanh toán khẩn cấp với mức 8,9 triệu đồng (350EUR) mỗi tuần được áp dụng trong 12 tuần. Khoản này nhằm bồi thường cho những người lao động bị giảm biên chế. Những người tự làm chủ nhưng phải tạm ngừng hoạt động cũng sẽ được nhận khoản trợ cấp này.

Ngoài ra, Chính phủ Ireland còn ban hành khoản trợ cấp tiền lương tạm thời. Đây là chương trình mới giúp chủ doanh nghiệp giữ người lao động trong đội ngũ nhân viên, giữa thời điểm người lao động phải giảm giờ làm hoặc nghỉ việc tạm thời vì đại dịch Covid-19. Khoản trợ cấp mới này sẽ chi trả 70% tiền lương thực nhận của người lao động, tối đa là 10,4 triệu đồng (410EUR) mỗi tuần. Người sử dụng lao động sẽ có thể nhận khoản tiền này để trả cho người lao động mức gần nhất với khoản lương bình thường họ nhận.

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp Covid-19 của Ireland

Người lao động được đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp Covid-19 của Ireland nếu thỏa các điều kiện:

  • Đang có việc làm hoặc tự làm chủ trước thứ sáu, ngày 13/3/2020, và
  • Đã tạm thời nghỉ việc hoặc được yêu cầu làm việc ở nhà, và
  • Chủ doanh nghiệp không có ý định giữ người lao động lại trong đội ngũ nhân viên, và
  • Người lao động không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào.

Những trường hợp không đủ điều kiện:

  • Không có việc làm ngay trước thứ sáu, ngày 13/3/2020, hoặc
  • Không bị chủ lao động sa thải, hoặc
  • Vẫn đang nhận được thu nhập, hoặc
  • Tự nguyện nghỉ việc.

Nếu người lao động vô ý nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp Covid-19 nhưng không đủ điều kiện ; hoặc chủ lao động đã thuê lại người lao động theo chương trình trợ cấp tiền lương tạm thời mới, người đó phải hủy đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngay. Người lao động có thể hủy đơn qua cổng thông tin trực tuyến của Bộ, MyWelfare.ie ở phần trợ cấp Covid-19.

Bộ sẽ xem xét tất cả các đơn xin trợ cấp. Các trường hợp cố tình xin trợ cấp trong trường hợp không đủ điều kiện sẽ bị truy tố.

Quốc Tịch Châu Âu theo IMM Group.com

> Tìm hiểu thêm về chương trình Đầu Tư Định Cư Ireland