Trở thành công dân Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth)

Nhà đầu tư Việt Nam nếu muốn, cũng có thể trở thành công dân của Khối Thịnh Vượng Chung, thông qua các chương trình đầu tư định cư hoặc đầu tư nhận quốc tịch của các nước thành viên.

Các chương trình đầu tư lấy thường trú, quốc tịch các nước thuộc Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth) do IMM Group tư vấn:

Passport của các nước này đều rất quyền lực, cho phép công dân tự do đi lại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới miễn visa hoặc chỉ cần xin visa điện tử, và đặc biệt có thể đến và ở lại Anh lên tới 6 tháng mỗi năm để du lịch, học tập… mà không cần xin visa, cũng như có nhiều lợi thế về kinh doanh thương mại cụ thể với từng nước thành viên của Khối Thịnh Vượng Chung.

> Commonwealth là gì?

Quốc Tịch Châu Âu

Xem thêm: Trở thành công dân Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth), miễn visa đến Anh Quốc