Nhà đầu tư còn khoảng 1 năm để đầu tư định cư Bồ Đào Nha với các dự án ở khu vực trung tâm.

Cuối tháng 12/2020, Chính phủ Bồ Đào Nha thông báo luật dừng nhận hồ sơ Golden Visa đầu tư vào bất động sản ở Lisbon và Porto sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2021. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, thời hạn thay đổi là từ 01/01/2022. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ áp dụng một số thay đổi khác với hình thức đầu tư quỹ. 

Trước thời điểm luật được áp dụng, những nhà đầu tư nộp hồ sơ đầu tư định cư Bồ Đào Nha và hoàn thành khoản đầu tư sẽ vẫn được chấp thuận theo luật cũ. Như vậy, nhà đầu tư còn khoảng 1 năm để tranh thủ nộp hồ sơ.

Các điều luật này cũng không có hiệu lực hồi tố. Những nhà đầu tư đã tham gia chương trình trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Những hồ sơ đã nộp chưa nhận được chấp thuận tại thời điểm luật mới được áp dụng cũng không bị ảnh hưởng.

Những thay đổi luật đầu tư định cư Bồ Đào Nha

Từ 01/01/2022, Chính phủ Bồ Đào Nha sẽ áp dụng những thay đổi sau với chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha:

  1. Phương án chuyển nhượng vốn sẽ tăng mức đầu tư từ khoảng 27 tỷ đồng (1 triệu Euro) lên khoảng 40,5 tỷ đồng (1,5 triệu Euro).
  2. Hình thức đầu tư bất động sản, dành cho mục đích nhà ở/nơi ở sẽ giữ nguyên mức tối thiểu từ 13,5 tỷ đồng (500.000EUR) và 9,45 tỷ đồng (350.000EUR). Tuy nhiên, mức này chỉ áp dụng cho các bất động sản nằm trong khu vực Azores và Madeira hoặc trong các vùng nội địa do Chính phủ Bồ Đào Nha quy định. Mức này sẽ không áp dụng với các bất động sản ở khu vực trung tâm như Porto và Lisbon.
  3. Đầu tư vào các quỹ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ quốc gia sẽ tăng từ 9,45 tỷ đồng (350.000EUR) lên tối thiểu 13,5 tỷ đồng (500.000EUR).
  4. Đầu tư vào các quỹ đầu tư hoặc quỹ mạo hiểm dành cho việc vốn hóa các công ty, vốn được rót vào theo luật của Bồ Đào Nha sẽ tăng mức đầu tư từ 9,45 tỷ đồng (350.000EUR) lên tối thiểu 13,5 tỷ đồng (500.000EUR).
  5. Đầu tư để thành lập khu thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ quốc gia, kết hợp với việc tạo ra việc làm sẽ tăng mức đầu tư từ 9,45 tỷ đồng (350.000EUR) lên tối thiểu 13,5 tỷ đồng (500.000EUR).

Còn khoảng 1 năm để tranh thủ luật cũ

Từ những thay đổi của chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha trong năm 2022, có thể thấy:

– Miễn là hồ sơ được nộp trước ngày 01/01/2022, nhà đầu tư sẽ có thể lấy quyền định cư Bồ Đào Nha theo luật cũ.

– Đối với hình thức đầu tư bất động sản, chỉ các khoản đầu tư vào bất động sản nhà ở bị ảnh hưởng. Điều này đồng nghĩa là các nhà đầu tư cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác vẫn có thể đầu tư vào các bất động sản trên phạm vi cả nước.

– Từ nay đến ngày 31/12/2021, chúng ta có khoảng 1 năm để tiến hành các quy trình, đầu tư và nộp hồ sơ  theo luật cũ. Với hình thức phổ biến là đầu tư bất động sản nhà ở, nhà đầu tư sẽ có thể tranh thủ mức đầu tư hiện tại với các dự án ở khu vực trung tâm. Hiện IMM Group đang đại diện phân phối dự án Graceful và dự án CDO’Q tại thủ đô Lisbon và dự án Baixa Gardens tại thành phố Porto với mức đầu tư tốt.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư lấy Golden Visa Bồ Đào Nha

Quốc Tịch Châu Âu theo IMMGroup.com